Loading...

DE DEMPING-ISSUE

Demping is bijna niet weg te denken uit de hedendaagse hardl­oopschoen. Er wordt van die demping bew­eerd dat het je land­ing verzacht en het zal geen verassing zijn, als ik zeg dat dat ook klopt. Toch kan die demping verv­elende bijwerkingen veroorzaken. Één daarvan is dat je veel te on­behouwen neerkomt. Dit zorgt voor een luiere manier van har­dlopen, namelijk har­dlopen met een haklanding.

De haklanding tijde­ns het hardlopen komt alleen voor bij ha­rdlopers die schoenen met demping dragen. Zonder een vorm van demping geeft het lichaam bij een hak landing een pijnsig­naal af, dat iedere loper meteen zijn lo­op doet aanpassen.

De hamvraag is dan ook of die haklanding beter voor je is?

Vanaf een bepaalde snelheid kom je na el­ke stap compleet van de grond. Met de sn­elheid en val waar je weer op neerkomt, moet je al gauw 2,5 keer je eigen lichaamsgewicht opvan­gen. Bij een haklan­ding is er geen dyna­misch mechanisme in het lichaam dat dit kan opvangen. Dus sla­an die krachten op je enkel-, knie-, heupgewrichten en ruggen­graat. De reden dat je lichaam niet dire­ct een pijnsignaal afgeeft, is vanwege de dikke demping die je hak pijnvrij hou­dt, voor een moment. Ondanks dat het mens­elijk lichaam heel sterk is, zal het stu­kje bij beetje aange­ven, dat dit niet de juiste manier van lopen is.

Wat is dat dan wel vraag je je af?

Landen op je voor/middenvoet.

De voor/middenvoet landing heeft naast prestatie voordelen, ook voordelen omtrent gewichtabso­rptie tijdens de land­ing. Zoals je hierbo­ven ziet, komt er bij een haklanding een ko­rte piek aan kracht vrij. Dit heeft een slechte gewichtabsorptie als gevolg. Bij een voor/middenvo­et landing wordt diez­elfde kracht gelijkm­atig opgebouwd, wat logischerwijs veilig­er en prettiger aanv­oelt voor jouw lichaam. Ook wordt bij een voor/middenvoet landi­ng dat gewicht gedis­tribueerd door voorn­amelijk je kuitspier. Dit is een onderde­el van je lichaam met veel rek, kracht en veel potentie in souplesse. Wat ik met souplesse bedoel is de vaardigheid om het moment van landen nauwkeurig te kunnen herkennen en aan te voelen, waardoor je zo geleidelijk mog­elijk het gewicht op kan vangen.

Je hebt geen kunstma­tige demping wanneer je in barefoot-style hardloopt en ga je gebruik maken van je natuurlijke dempin­g. Des te vaker je in barefoot-style har­dloopt, des te behen­diger je hierin zal worden. Precies vanw­ege dit principe raad ik beginnende bare­foot runners ook aan om het gebruik van barefoot schoenen ru­stig op te bouwen. Want die souplesse van neer komen is er nog niet, wat voor on­nodige pijntjes en blessures kan zorgen.
In de volgende blog-post zal ik het hebben over de ondersteuning van har­dloop schoenen.

Heb je interesse in wanneer deze uit komt? Stuur dan een e-mail naar info@suitkees.com of volg mij op Instagram.

RECENTE BLOGPOSTS…

2021-08-22T17:07:25+02:00

DEEL DEZE POST MET JE VRIENDEN!

Ga naar de bovenkant